HondenfobieAngst voor honden komt vaker voor, maar wordt genegeerd of verzwegen. Het kan erge vormen aannemen zoals paniek in gesloten ruimte waarin een hond binnenkomt. Een ommetje maken als een hond je tegemoet komt (met of zonder baas). Overmatige transpiratie of zelfs ophouden met ademen.

Een hondenfobie is een veel voorkomende angst die veelal leidt tot vermijden van situaties. Angst dat een hond je aankijkt, plotseling kan bespringen of kan bijten, is niet rationeel. In bepaalde gevallen is het onduidelijk waarom je er bang voor bent, je bent het gewoon. De een heeft al heel zijn leven last van de hondenfobie, bij de andere ontstaat het in een latere levensfase.

Degenen die voortdurend onrustig blijven in omgevingen waarin honden kunnen zijn en die op de vlucht slaan of zelfs buiten zinnen raken wanneer er een hond in de buurt is, ondervinden onnodig veel last van hun angst en lijden eronder. Soms gaat het zover dat deuren gesloten blijven en dat de omgeving wordt geïnspecteerd op honden. Een bezoekje aan de buren of bekenden, het park of elders kan al leiden tot schrikreacties en onrust. Er is in dat geval sprake van een uit de hand gelopen angst, waarbij in veel gevallen situaties vermeden worden waarin men geconfronteerd kan worden met honden. 

Stapsgewijs moet een hondenfobie afgebouwd worden. Er zijn diverse efficiënte methoden voor volwassenen, jongeren of kinderen die aan hun angst voor honden willen werken. Bij kinderen is de aanwezigheid van een jongere of volwassene vereist en deze mag uiteraard zelf geen angst hebben.

Heel erg bang zijn voor honden in een vorm van een specifieke fobie. Gedragstherapie en doelgerichte training is de aangewezen behandeling voor deze fobie. De prognose is gunstig, behandeling met psychofarmaca is in de meeste gevallen af te raden. 

Een op maat gemaakte training waarin de volgende elementen zijn opgenomen : 

- informatie over de werking van angststoornissen
- de meest efficiënte technieken om de angst voor honden af te bouwen
- voorlichting
- praktijkoefeningen (markt, restaurant, park, strand,...)
- evaluatie en advies
- terugvalpreventie
- als u medicatie gebruikt om de angst te onderdrukken bespreken wij graag, in samenwerking met uw arts, hoe dit af te stemmen
- ook als u door uw klachten veel situaties bent gaan vermijden, ondersteun in u hierin

Introductie therapiehondenAaien en aanraken van een dier bezorgt een gevoel van zekerheid, kameraadschap, intimiteit en continuïteit. Dieren dragen bij tot de psychische en fysische gezondheid van de mens.

Serpell( 2000) voert aan dat bij dierondersteunende therapie factoren zoals psychische, fysiologische en sociale factoren met elkaar verbonden worden. Hij gaat ervan uit dat dieren de aandacht op zich vestigen en daarmee voor afleiding zorgen. Hierdoor brengen zij mensen meteen in een toestand van ontspanning. Daar komt bij dat dierlijke metgezellen mensen een sociale ondersteuning bieden. Dit werkt stressverlagend, dus werken dieren als een zogenaamde buffer tegen stress!

Ook in Duitsland heeft men de positieve effecten van de therapiehond bestudeerd en in realiteit omgezet (Universität Bonn, Erlangen, Epilepsie-Zentrum Bethel).

De hond is als therapeutisch medium bijzonder geschikt, omdat hij meeleeft en blokkades of problemen gemakkelijk aanvoelt. De hond kan zich goed in elke situatie aanpassen, hij zoekt contact en hij kan door middel van zijn mimiek en lichaamstaal communiceren. Kortom de hond geniet van gemeenschappelijke activiteiten met mensen en hij nodigt mensen uit om iets met hem te doen! Hond & Harmonie werkt vooral op lichaamstaal en ik leg voortdurend uit wat de hond bedoelt of toont. Ik fungeer als tolk, maar laat mensen eerder begaan. Zij moeten de rust met en door de hond aanvoelen en ervan genieten!

Honden werken positief op onze gezondheid door ons aan het lachen te brengen en ons tot spelen te motiveren. De relatie met een mens kent geen eisen over openheid van zwakte en het bloot geven van emoties. Het is de hond om het even wat de mens over zichzelf denkt of wat anderen van hem denken. Honden hebben geen vooroordelen. Vooral mensen die stotteren of leesproblemen hebben profiteren enorm van de capaciteiten die een hond heeft. De hond haalt het beste uit de mens naar boven. 

De therapie met hulp van een hond heeft een rustgevende werking op de mens. Onderzoek laat zien dat patiënten die met behulp van een therapiehond behandeld worden beter reageren op hun medicijnen, hun bloeddruk daalt, hun hartslag verbetert. Tegelijkertijd is er een verhoogde endorfine productie en is er een duidelijke verbetering van motorische- en geestelijke capaciteiten. Eén van de allerbelangrijkste veranderingen is het opheffen van depressiviteit en daardoor wordt een algemene activering en verhoging van de motivatie van een patiënt om met de therapie mee te werken bereikt. De therapie met een hond geeft een impuls tot communiceren en hierdoor kan men nieuwe sociale contacten opdoen. 

Gebleken is dat een patiënt minder slaap en beduidend minder rustgevende tabletten nodig heeft als wanneer geen hond bij de therapie gebruikt wordt. 

Ook bij kinderen werkt de aanwezigheid van een hond bloeddrukverlagend en stressverlagend. James Lynch deed een test waarbij hij kinderen luid liet voorlezen, de bloeddruk en hartfrequentie van de kinderen die een hond bij zich hadden waren beduidend lager, als bij kinderen zonder. De positieve levensinstelling van mensen met een handicap die een hulphond bezitten is verbluffend hoger dan van gehandicapten die zonder hulphond door het leven gaan. De Hongaarse arts Pethes zegt: dat in zijn land nog nooit een blinde die een blindegeleidenhond bezit, zelfmoord heeft begaan, terwijl bij blinden zonder hulphond er een hoog zelfmoordpercentage is. De hond motiveert tot geestelijke en lichamelijke activiteit, vooral bij jonge mensen is dat goed waar te nemen. Alleen al het wandelen met een hond kan een gevoel geven van: "ik kan dat ook, ik doe het!!"

Bij autistische kinderen lijkt het wel alsof de hond de muren kan afbreken waarmee deze kinderen zich van hun omgeving afzonderen. Tinbergen zegt: dat de dieren een rustgevend en ontspannend effect op deze kinderen hebben en tevens spierkrampen kan opheffen. 

Spraakgebreken en beroertes kunnen met behulp van een therapiehond makkelijker worden overwonnen, omdat tegenover een hond hun frustratie om te spreken minder groot is. 

Het samenleven met honden heeft een positief effect op de bloedsomloop. Zij brengen mensen aan het lachen wat op zich al een genezende werking heeft. Bij het uitlaten van de hond heeft men meteen een gespreksthema wanneer men anderen ontmoet. Dieren dwingen ons tot non-verbale communicatie en geven toestemming tot regressie (teruggaan in een kinderlijk gedragspatroon). Daarom kunnen zij een beetje "kinderlijk geluk" terugbrengen in ieder persoon (Greiffenhagen).

Onderzoek heeft uitgewezen dat hartinfarctpatiënten die een hond bezitten, een statisch bewezen hogere overlevingskans hebben dan een vergelijkbare groep patiënten zonder hond. Erika Freidmann: van 92 onderzochte, uit het ziekenhuis ontslagen hartinfarctpatiënten stierven 14 al in het daaropvolgende jaar. Men dacht dat sociale factoren daaraan schuldig konden zijn, vooral om de intensiteit en frequentie van sociale contacten met andere mensen zouden een belangrijke invloed kunnen hebben op het genezingsproces. Daarmee liet zich echter niet alles verklaren! Na 12 maanden computeranalyse stond vast: patiënten met honden beschikken over significante betere overlevingskansen. Aaien kalmeert niet alleen het dier (de hartslag kan zich halveren), eenzelfde goede werking heeft het op de persoon die aait. 

In het leven van oudere mensen zijn honden vaak het enige, constante element uit hun jeugd. Zij geven mensen het gevoel nodig te zijn en voor honden is het onbelangrijk hoe vitaal iemand is. 

Bij dementiepatiënten helpen honden het geheugen te trainen. Therapiebegeleiders merken bij patiënten die problemen hebben met het zogenaamde korte geheugen dat tegen de verwachting in, patiënten zich de naam van de hond herinneren. Hond & Harmonie werkt met enkele honden, en door hun grote herkenbaarheid rinkelt er vaak een belletje. 

Het meeste spreken honden ouderen aan die in hun jeugd positieve ervaringen met dieren meegemaakt hebben. Vooral oude mannen schijnen te geloven dat honden hun pijn aanvoelen en begrijpen wat zij vroeger gepresteerd hebben. Gaat men met patiënten wandelen, dan ontstaan gesprekken over de hond met voorbijgangers. Dit doet oude mensen goed omdat dan ook zij een beetje bewonderd worden. Het is een bewezen feit dat honden thuis bij ouderen het contact met de buitenwereld eenvoudiger maken. Honden kunnen vaak een overleden partner vervangen en dienen als aanspreekpartner.